NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

RINGE in die sinodale streek van die Noordelike sinode

Daspoort (Saamgesmelt met Ring van Pta-Wes), Daspoort, Quaggapoort, Mootvallei, Wespoort, Booysen, Wonderboompoort, Wesmoot, Pretoria-Tuine, Tuinrand. Voors: Dr JA Botha. Skr: Ds AR Vivier, Riekertlaan 650, Les Marais 0084, tel 012 335 3170, faks 086 577 1705, sel 079 929 2000, e-pos arvivier@gmail.com RK: Dr JA Botha (voorsitter), di JA Theron (onder-voorsitter), AR Vivier  (skriba), oudll AK Fleming, JA van Schalkwyk. Sek: Di JCA Barnard, DM Ferreira, oudll AJK Hatting, CM Kruidenier.

Derdepoort, Derdepoort, Waverley, Môregloed, Waverley-Oos, Noordoos-Pretoria, Bergtuin, Jan Niemandpark, Hartbeesspruit-Queenswood, Zambezi. Voors: Ds DH Janse van Rensburg. Skr: Ds AH Liebenberg, Moultonlaan 1227, Waverley 0134, e-pos anruliebenberg@gmail.com sel 083 469 6783. RK: Ds DH J van Rensburg (voorsitter), dr WS Boshoff (onder-voorsitter), ds AH Liebenberg (skriba), oudll ADP Pienaar, JH Visser. Sek: Di AS Nel, J Myburgh.

Krokodilrivier, Krokodilrivier, Dalunie, Vorentoe, Marikana, Sanddrif, Brits, Hartbeespoort, Elandsrand. Voors: Ds JW de Wet. Skr: Dr C Gericke, Posbus 318, Brits 0250, tel 012 252 6511, sel 082 774 4752, e-pos cgericke@ngkrokodilrivier.co.za RK: Di JW de Wet (voorsitter), JW Vosloo (onder-voorsitter), dr C Gericke (skriba), oudl JJ de Jager.

Louis Trichardt, Louis Trichardt, Soekmekaar, Messina, Dendron, Soutpansberg, Blouberg, Levubu. Voors: Ds PJ Kriel. Skr: Ds LA Badenhorst, Posbus 20, Alldays 0909, tel/faks 015 575 1215, sel 084 984 1742, e-pos bertusb1@telkomsa.net RK: Di PJ Kriel (voorsitter), LA Badenhorst (skriba), J Pretorius, A Kemp, oudll AJ Smal, DA Grobbelaar. Sek: Di EM van Staden, J Fourie, C Randall, JAR Botha, oudll MD Wilson, EOM Hanisch.

Midde-Afrika, Bulawayo, Chipinge, Harare, Mutare, Dutch Reformed Church in Zambia Lusaka, Dutch Reformed Church in Zambia Nkana, Masvingo, Kadoma, Chinhoyi/Karoi, Marondera/Rusape, Beatrice/Chivhu, Chegutu, Cornerstone. Voors: Oudl CM Brand. Skr: Ds JG Haasbroek, PO Box 9, Kadoma, Zimbabwe, tel 00263 68 22 164 of 00263 67 22 585, e-pos johanhaasbroek24@gmail.com, sel 00263 772 361 850. RK: Oudl CM Brand (voorsitter), di JG Haasbroek (skriba), GA Breytenbach. Sek: Di PFJ van Vuuren, MJD Beukes,

Northam, Northam, Thabazimbi, Dwaalboom, Koedoeskop, Limpopo. Voors: Dr MJ (Tinus) Benadé. Skr: Ds J (Johan) Marais, Posbus 40, Thabazimbi 0380, sel 084 517 8052, e-pos dsjmarais@lantic.net, faks 086 406 2296. RK: Dr MJ Benadé (voorsitter), di HG de la Guerre (onder-voorsitter), J Marais (skriba), oudll CP Olivier, HA Schreuder. Sek: Di JA du Plessis, C Nel, oudl L van Rheede van Oudtshoorn, S le Roux.

Pietersburg/Polokwane, Pietersburg, Pietersburg-Noord, Renosterpoort, Pietersburg-Oos, Bendorpark. Voors: Ds TJH Meyer. Skr: Ds JM Bezuidenhout, Posbus 1207, Polokwane 0700, tel 015 287 9700 (k), e-pos hannes@ngnoord.co.za, sel 083 382 1275. RK: Ds TJH Meyer (voorsitter), di JM Bezuidenhout (skriba), D Groenewald, CFH Grundlingh, dr G Bothma.

Pietpotgietersrus, Pietpotgietersrus, Naboomspruit, Koedoesrand, Potgietersrus-Oos, Roedtan, Marken, NG Hulp en Hoop gemeenskapskerk (Potgietersrus-Suid). Voors: Ds JAS Peens. Skr: Ds PH Venter, Posbus 118, Potgietersrus 0600, tel 015 491 3032 (h), tel 015 491 4706 (k), e-pos phventer@mweb.co.za, sel 084 513 1462. RK: Ds JAS Peens (voorsitter), Dr JCF Harris (onder-voorsitter), ds PH Venter (skriba). Sek: Di WHO Jordt, LJ Pretorius. 

Pretoria-Noord, Onderstepoort, Petronella, Florandia, Haakdoorn, Wonderpark, Florauna. Voors: Ds J Nel. Skr: Dr JA Small, Posbus 910-084, Pyramid 0120, sel 083 272 5085, e-pos ngpetronella@mweb.co.za     RK: Ds J Nel (voorsitter), drr HL Carelsen (onder-voorsitter), JA Small (skriba), J Wildenboer, di TC Ackermann, AHG Stoltz, oudll K Brits, JC Cordier, P Fourie, J Geyer, J Lombard, IB van Dyk.

Pretoria-Oos, Pretoria, Pretoria-Oos, Groenkloof, Waterkloof, Monumentpark, Monumentpark-Wes, Waterkloofrif, SA Gemeente. Voors: Dr M Strydom. Skr: Dr NE Lamprecht, Van Reesemastraat 266, Groenkloof 0181, tel 012 346 7558, sel 083 254 4232, e-pos niekie@ooskerk.org.za RK: Dr M Strydom (voorsitter), ds  CR Müller (onder-voorsitter), dr NE Lamprecht (skriba). Sek: Di PF Burger, GJ Hugo.

Rustenburg, Rustenburg-Moedergemeente, Rustenburg-Wes, Rustenburg-Suid, Rustenburg-Bergsig, Rustenburg-Proteapark. Voors: Ds WH Immelman Skr: Ds PJ Jordaan, Posbus 20650, Proteapark 0305, sel 082 561 8500, e-pos pieter@ngbergsig.co.za RK: Di WH Immelman (voorsitter), DJ Strauss (onder-voorsitter), PJ Jordaan (skriba), oudll AG Malan, WJ Fourie. Sek: Oudl MA de Lange.

Sentraalmoot (Ringe Eloffsdal en Villieria het saamgesmelt), Riviera-Jakaranda, Wonderboom-Suid, Capital Park-Concordia, Pretoria-Dowes, Villieria, Pierneef, Rietfontein-Noord, Rietfontein-Suid, Pierneefrant. Voors: Dr PJSG du Plessis. Skr: Ds GJ Badenhorst, Posbus 24196, Gezina 0031, tel/faks 012 331 2972, e-pos gerba@absamail.co.za, sel 082 395 2418 RK: Drr PJSG du Plessis (voorsitter), SI Cronjé (onder-voorsitter), ds GJ Badenhorst (skriba).

Sesmylspruit, Sesmylspruit, Wierdapark, Wierdapark-Suid, Rooihuiskraal, The Reeds. Voors: Ds CJ van Vuuren. Skr: Ds DB de Vos, Posbus 12003, Clubview 0157, tel 012 654 5627, e-pos dan.devos1@gmail.com RK: Di CJ van Vuuren (voorsitter), JC Avenant (onder-voorsitter), DB de Vos (skriba), dr JA Myburgh, di GJ Roets, R Wasserman.  

Suidoos-Pretoria, Andrew Murray (Pretoria), Suidoos-Pretoria, Universiteitsoord, Lynnwood. Voors: Ds MJ Bosman. Skr: Ds F de Wet, Stellastraat 158, Waterkloof 0181, tel 012 460 8570, sel 073 234 0156, e-pos fouche@stellastraat.co.za RK: Di MJ Bosman (voorsitter), FJ Snyman (onder-voorsitter), F de Wet (skriba), S Botha, FC van Eeden, oudll (prof) M Nel, JC Swanepoel. Sek: oudll L van der Linde, C Strydom.

Valhalla, Valhalla, Eldoraigne, Erasmia, Raslouw, Valhalla-Suid. Voors: Ds F Esterhuizen, Skr: Ds PGJ Swart, Posbus 34132, Erasmia 0023, sel 084 206 2049, e-pos snowyswart@telkomsa.net, tel 012 370 3894. RK: Di F Esterhuizen (voorsitter), dr J van den Heever (onder-vooritter), PGJ Swart (skriba), oudll P Boonzaier, R de Bruyn. Sek: Ds M Cornelissen, St A Theron.

Waterberg, Waterberg, Warmbad, Vaalwater, Albertyn, Springbokvlakte, Nylstroom-Oos, Warmbad-Wes, Ellisras-Wes, Francistown. Voors: Ds DJH Uecker­mann. Skr: Ds TR Kriek, Posbus 113, Warmbad 0480, tel 014 736 2730, e-pos trkriek@lantic.net,  sel 083 273 9386. RK: Di DJH Ueckermann (voorsitter), WHS Wolhuter (onder-voorsitter), TR Kriek (skriba). Sek: Di JL Breedt, FCA de Beer.

Wonderboom, Kameeldrif, Wonderboom, Montana, Overkruin,Magalieskruin, Doornpoort. Voors: Ds H Carstens. Skr: Oudl Ronél Coertzen, Posbus 80862, Doornpoort 0017, sel 074 606 7352, e-pos ringvanwonderboom@gmail.com.  RK: Ds H Carstens (voorsitter), dr CS Steyn (onder-voorsitter), oudl R Coertzen (skriba), di B Powell, M van der Westhuizen, CM Viljoen, J van Zittert, dr R Opperman, oudll F Botha, N Pieterse, SJ van Wyk, P Botha, L Rudolph, CF Jordaan.

 

Terug na Hoofblad

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 19 Maart 2015