NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

________________________________________________________________

Sinode 2008

HANDELINGE: [In .pdf-formaat]
>  Voorwoord
Inhoudsopgawe
Aanvullende verslag : C.1 Tweede verslag van die DKB [bl 77]
Notule [bl 78-91]
Lys van afgevaardigdes vlg geloofsbriewe : E.1 [bl 92-95]
Lys van afgevaardigdes teenwoordig met registrasie : E.2 [bl 96-99]
Aanbieding Sello Moloto : E.3 [bl 100-103]
Die kruis, hand en kremetart : E.4 [bl 104-105]
Besluiteregister [bl 106-110]
Sakeregister [bl 111-112]


AGENDA:
Verklaring
Voorwoord
Inhoudsopgawe
Dagprogram (bl 1-2)
Verslae:
Diensgroep vir Koordinering en Bestuur (bl 3-4)
    Bylae 1:
Skema van Werksaamhede (bl 5-7)
Sinodale Diensraad (bl 8-17)
    Bylae 1: 
Gereformeerde verset (bl 18-27)
    Bylae 2: 
Misdaad en geweld (bl 28-31)
    Bylae 3: 
Verslag van die Kuratorium (bl 32-34)
Diensraad vir Ondersteuningsdienste (bl 35-36)
Taakgroep Regte (bl 37-39)
Diensraad vir Gemeenteontwikkeling (bl 40-42)
    Bylae 1: 
Scenariobeplanning (bl 43-47)
Diensraad Gemeenskapsbetrokkenheid (bl 48-60)
Diensraad Getuienis (bl 61-68)
Beskrywingspunte (bl 69-76)
 

Terug na Hoofblad
 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015